Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

แบบฟอร์มขอสินเชื่อ 9 เมนู

1. แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)

2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ แนบ ‘แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)’

3. ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท) กรณียื่นกู้ในนามบุคคลธรรมดา

4. ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท) กรณียื่นกู้ในนามนิติบุคคล

5. คำถาม-ตอบ (Q&A)

6. วิดีโอแนะนำการกรอกข้อมูลใน ‘แบบฟอร์มขอสินเชื่อรายย่อย (วงเงินไม่เกิน 15.0 ล้านบาท)’

    1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนของผู้ขอกู้

    2. ข้อมูลการลงทุน

    3. หลักประกัน

    4. ผลประกอบการ

    5. ข้อมูลรายละเอียดการขายปัจจุบัน/โครงการ

    6. รายละเอียดทรัพย์สินของผู้ขอกู้

    7. รายละเอียดภาระหนี้ของผู้ขอกู้

    8. สรุปผลการตรวจสอบเครดิตบูโร

    9. รายละเอียดการหมุนเวียนเงินของกิจการ

ที่มา http://www.smebank.co.th/th/credit5.php

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก