Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เรียน    นายกสมาคม/กรรมการผู้จัดการ /ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้สนใจทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่ปรึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557

ดำเนินการให้คำปรึกษาและแนะนำ เชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการบริหารงานขององค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล (Best Practice) โดยผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ ได้ เช่น Q Mark, ISO 9001: 2008, TQA เป็นต้น ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานคุณภาพดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อพร้อมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในการนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการใน 4 จังหวัด โดยในงานจะมีการเสวนาและอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการนำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพมาใช้     เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและลดต้นทุนในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนส่งและธุรกิจ       โลจิสติกส์

ซึ่งกำหนดการจัดงาน มีดังนี้

- 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม วิค 3 บางกอก พญาไท กรุงเทพมหานคร

- 4  มีนาคม 2557  ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- 6  มีนาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

- 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเพรสซิเด้น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและขอความอนุเคราะห์ท่าน กรุณาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของสมาคมฯ/องค์กรของท่าน

โดยการจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ประกอบการทั้งสิ้น ทั้งนี้ท่านที่สนใจ

สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ภายในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก