Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 สาขากลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง“กลยุทธ์การบริหารกำลังคนด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 สาขา กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อันประกอบไปด้วย

1 นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง 

2 พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน 

3 พนักงานนำเข้าและส่งออก 

4 นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ 

5 นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน 

6 นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 

7 พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ 

8 พนักงานจัดซื้อและจัดหา 

9 นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ 

10 นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน

ภายในงาน ท่านจะได้รับฟัง แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ในการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผศ.ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารกำลังคนด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณดุสิต ปั้นมณี คุณดนัย คาลัสซี อาจารย์คมสัน  โสมณวัตร และ อจ.จำเรียง วัยวัฒน์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.15 น.  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก  ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สนใจเข้าร่วมสัมมนา  สามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://goo.gl/forms/TTXlIQm7IU 

ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก