Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Display # 
Title Created Date Hits
อบรมระบบ API ให้แก่บริษัทผู้พัฒนาซอฟแวร์ 22 August 2013 789
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ 14 August 2013 782
กำหนดการ Workshop (DRP,WMS ครั้งที่ 2/2556) 13 August 2013 1271
สำนักโลจิสติกส์ จัดงาน “Go Together: Win-Win Collaboration 2013” 07 August 2013 1852
"โครงการศึกษายุทธศาสตร์การค้าบริการของไทยภายใต้กรอบการเจรจาเปิดตลาดในเวทีการค้าระหว่างประเทศ" 06 August 2013 844
สำนักโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมWorkshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ 03 August 2013 1019
อบรมหลักสูตร The 2nd GMS Professional Training on Logistics and 31 July 2013 992
56TBH โปรแกรมจัดการเส้นทางและระบบการจัด Route และการส่งมอบ สินค้า ทั้งทางรถ เรือ และทางอากาศ TMS ระบบการบริหารงานขนส่ง โดยเป็นการทำงาน standalone หรือ สามารถทำงานเชื่อมต่อกับระบบการส่งมอบ (DO/DN/Manufest หรือ POD) โดยจะจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของเส้นทาง 28 July 2013 2874
56WMS ประชุมวินิจฉัยเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 18 July 2013 970
56TBH ประชุมเพื่อหารือและแจ้งความคืบหน้าการทำงานของทีมในโครงการ Backhauling และ ebXML 12 July 2013 1078
56TBH งานสัมมนา Backhaul จ.สงขลา 2 กค.56 02 July 2013 1324
สภาอุตสาหกรรมกำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ECR Thailand Conference & Exhibition 2013 25 June 2013 794
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 21 June 2013 727
โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก ผู้ก่อการร้ายภัยพิบัติ หรือโจรกรรม ปี 2556 20 June 2013 1344
สำนักโลจิสติกส์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วม โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก ผู้ก่อการร้ายภัยพิบัติ หรือโจรกรรม ปี 2556 20 June 2013 764
56TBH กําหนดการฝึกอบรม โครงการสงเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดสวนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ให้แก่กลุ่มการขนส่งภาคตะวันออก 17 June 2013 1232
56TBH งาน “E.T.A. สร้างพลังโลจิสติกส์ ๑” สมาคมขนส่งภาคตะวันออก 08 June 2013 940
กระทรวงอุตสาหกรรมรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 30 May 2013 953
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 27 May 2013 693
สำนักโลจิสติกส์ จัดติวสอบภายใต้โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ปี 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CPIM และ CSCP โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย* 25 May 2013 1830
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงาน ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 17 May 2013 721
เชิญยื่นข้อเสนอสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 16 May 2013 657
เชิญยื่นข้อเสนอสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 14 May 2013 892
56ERP การประชุมนำเสนอแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล (ERP) 2556 01 May 2013 415
สรุปผลการศึกษาดูงานเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 31 March 2013 1189
สัมมนาวิชาการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 22 March 2013 1009
งานสัมมนา“พัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงิน” 20 February 2013 804
รายละเอียดโครงการ (TOR) 17 February 2013 704
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อรองรับ AEC" 14 February 2013 757
ประกาศการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม 28 January 2013 680
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากลเอสซีเอ็ม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน “2013 Thailand Fresh Connection Competition” 31 December 2012 876
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2556 30 December 2012 722
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและยุโรป 17 December 2012 711
ขอแสดงความยินดี กับบริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2555 30 November 2012 2206
2012 APICS International Conference & Expo Presenter Slide Handouts 26 November 2012 1045
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดการสัมมนา หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วยตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์” วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม C ชั้น 1 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 13 November 2012 745
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการสัมมนา หัวข้อ “E-Logistics เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ตามโครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 09 November 2012 790
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการสัมมนา ความสำเร็จของระบบเทคโนโลยี มาตรฐาน ebXML ต่อธุรกิจ SMEs และการเตรียมพร้อมธุรกิจ เพื่อรับมือกับเวทีการค้าอาเซียนวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 13.00 น.ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ 25 October 2012 659
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการ การสัมมนา “วิสัยทัศน์โลจิสติกส์อุตสาหกรรม” และรายงานผลโครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 24 October 2012 698
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจขององค์กร (Self-Continuous Improvement Tools) 10 October 2012 728
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 09 October 2012 807
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิตเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล 02 October 2012 657
การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 23 September 2012 639
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม 17 September 2012 879
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 ณ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด 12 September 2012 887
สำนักโลจิสติกส์กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Inventory and Warehouse Management : MS Excel Analytics”(ปิดรับสมัครแล้วครับเนื่องจากเกินจำนวน) 06 September 2012 740
ด้วยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ 4 รายการ โดย APO สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนขึ้นกับประเภทขององค์กร ดังนี้ 30 August 2012 770
สำนักโลจิสติกส์ กำหนดการศึกษาดูงานมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 -31 สิงหาคม 2555 27 August 2012 928
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “Logistics Assessment for AEC Integration” 22 August 2012 710
(ปิดรับสมัคร)ลงทะเบียน Online ฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Apps เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร” 09 August 2012 748

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก