Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Display # 
Title Created Date Hits
ผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบในระบบ e-Learning Supply Chain Logistics เข้ารับเกียรติบัตร 22 May 2014 1720
สัมมนาโต๊ะกลม ในหัวข้อ “Embracing Healthcare Business By Logistics & Supply Chain Excellence” 25 March 2014 1309
กระทรวงอุตสาหกรรมรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 25 March 2014 2410
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 11 March 2014 651
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 11 March 2014 658
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป 10 March 2014 684
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 10 March 2014 636
ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยั่งยืน 07 March 2014 709
THAILAND INDUSTRIAL FAIR 27 FEB - 2 MAR 2014 02 March 2014 661
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ(Logistics Service Information Center : LSIC) พ.ศ.2556 11 February 2014 2649
กิจกรรมทดสอบออนไลน์ ในระบบ e-Learning Supply Chain Logistics รุ่นที่ 2 15 January 2014 2346
สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอบรมวิชาชีพ โซ่อุปทานสากลเอสซีเอ็ม กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Supply Chain and Logistics for CEO 15 January 2014 4148
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 03 January 2014 1677
สำนักโลจิสติกส์รายงานผลกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินการงานโครงการส่งเสริม การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) 02 January 2014 1969
สรุปผลการศึกษาดูงานมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2556 30 November 2013 824
สำนักโลจิสติกส์รายงานผล งาน Industrial Supply Chain Logistics conference 2013 20 November 2013 538
สรุปผลการจัดงาน Industrial Supply Chain Logistics conference 2013 20 November 2013 1885
"กิจกรรม e-Learning Supply Chain Logistics Contest" 15 November 2013 1847
สัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013 15 November 2013 2433
สัมมนานำเสนอระบบ ERP 2556 24 October 2013 908
อบรมหลักสูตรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 24 October 2013 2044
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับสถานประกอบการที่เข้าให้ข้อมูลในโครงการ Logistics Service Information Center (LSIC) 22 October 2013 811
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ (it) 17 October 2013 986
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 10 October 2013 1260
56TBH นำเสนอ Back Haul Software ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 10 October 2013 1117
หัวข้อ “ระบบ Backhauling และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS)” ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09 October 2013 744
หัวข้อ “ระบบ Backhauling และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS)” ครั้งที่ 3 ภาคใต้ 07 October 2013 1340
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 02 October 2013 608
สอบ Online E-Learning Logistics เพื่อรับใบ Certificate จากกระทรวงอุตสาหกรรม 01 October 2013 3718
สอบ e-Learning Supply Chain Logistics 2556 01 October 2013 1475
ให้ความรู้การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ebxml เชิงปฏิบัติการ และการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 01 October 2013 665
บรรยาย "IT for Logistics and Supply Chain Management" 26 September 2013 950
สำนักโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 26 September 2013 2980
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ (IT) “การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า” 25 September 2013 1781
56WMS สัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS 19 September 2013 1067
“หลักสูตรโปรแกรม Open ERP ในงานโลจิสติกส์” โดย อาจารย์สิริวัฒน์ นามมาลี 17 September 2013 2007
อบรมหลักสูตรสารสนเทศ E-Learning และ Open ERP 16 September 2013 1952
ผลสำเร็จของการจัดฝึกอบรมหลักสูตร The 2nd GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management 2013 (2) 12 September 2013 1405
เชิญผู้ที่สนใจเข้า ศึกษา E-learning ที่ www.logistics.go.th/e-learning 06 September 2013 1915
Managing Logistics in the Supply Chain 2013 02 September 2013 1124
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 01 September 2013 736
การฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโลจิสติกส์”วันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น 1 30 August 2013 1558
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ (IT) "การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโลจิสติกส์” 27 August 2013 1604
สำนักโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ (IT) 2556 27 August 2013 856
สัมมนา โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 26 August 2013 1360
อบรมระบบ API ให้แก่บริษัทผู้พัฒนาซอฟแวร์ 22 August 2013 722
สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ 14 August 2013 721
กำหนดการ Workshop (DRP,WMS ครั้งที่ 2/2556) 13 August 2013 1194
สำนักโลจิสติกส์ จัดงาน “Go Together: Win-Win Collaboration 2013” 07 August 2013 1780
"โครงการศึกษายุทธศาสตร์การค้าบริการของไทยภายใต้กรอบการเจรจาเปิดตลาดในเวทีการค้าระหว่างประเทศ" 06 August 2013 776

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก