Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Display # 
Title Created Date Hits
59WMS ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS ปี 2559 31 January 2016 1375
59WMS ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์และชัพพลายเชน 31 January 2016 840
59RFI สัมภาษณ์โลจิสติกส์ฟอรั่ม บริษัท ศิริวัฒนาซิเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด 27 January 2016 1170
58ERP ติดตามการใช้งานระบบ ERP ของ บริษัท NST Food จำกัด 26 January 2016 647
59BES ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 26 January 2016 1084
59SLC เปิดรับสมัครสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทาง (Supply Chain Logistics Specialist: SCLS) 25 January 2016 2093
59LPI สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกรในการแนะนำแผนงานการพัฒนาประจำปี 2559 25 January 2016 609
59LSM เริ่มอบรมหลักสูตร 59LSM-FLSC-M1 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 16 January 2016 597
ส.ค.ส. 2559 จากเราชาวกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 10 January 2016 545
สวัสดีปีใหม่ปี 2559 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุน และลดเวลาร่วมกัน 09 January 2016 393
59ERP ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล ปี 2559 24 December 2015 1220
59LSP ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร ปี 2559 24 December 2015 1308
59ZAI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปี 2559 24 December 2015 1275
อบรมเพื่อการใช้งานระบบ e-training สำหรับสำนักโลจิสติกส์ 01 December 2015 542
งาน “IoT Week 2015” 24 November 2015 780
58ERP ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ ERP บริษัท วัสดุภัณท์คอนกรีต จำกัด นครปฐม 21 November 2015 409
58WMS ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม 12 November 2015 954
ร่วมบรรยายพิเศษเฉพาะทางในหัวข้อเรื่อง "ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโลจิสติกส์" 09 November 2015 908
กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการในเรื่อง “Internet of Thing” ที่ประเทศเกาหลีใต้ 29 October 2015 469
กิจกรรมประชุมเสวนากลุ่ม Smart Farm ในเรื่อง “Internet of Thing และทิศทางธุรกิจการเกษตรไทย” 20 October 2015 600
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! 20 October 2015 759
กิจกรรมการสัมมนาสร้างเครือข่าย Go Together: Win-Win Collaboration 2015 20 October 2015 650
58WMS ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม 16 October 2015 898
58WMS ติดตามการให้คำปรึกษาส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท พีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด 15 October 2015 731
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจการเกษตรไทย กับการก้าวสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก” 14 October 2015 523
58LPI ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท IRPC จำกัด มหาชน 13 October 2015 567
58ERP ติดตามการให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) บริษัท วัสดุภัณท์คอนกรีต จำกัด 12 October 2015 615
สำนักโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในงานด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชนในหัวข้อเรื่อง SCOR Model 09 October 2015 496
25บ่าย-หัวข้อสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 08 October 2015 658
58TBH ติดตามตรวจสอบการทำงานโครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ที่ ชลบุรี 28 September 2015 547
กิจกรรมให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมในงาน Thailand Industry EXPO 2015 27 September 2015 361
ขอเชิญร่วมสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ในงาน "Thailand Industry Expo 2015 ซื้อของไทย ใช้ของดี" 27 September 2015 2346
สัมมนาสำนักโลจิสติกส์ ในงาน "Thailand Industry Expo 2015 ซื้อของไทย ใช้ของดี" 23 September 2015 1099
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Open ERP โดยใช้โปรแกรม ODOO 23 September 2015 727
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคม RFID จัดกิจกรรมออกบูธในงาน RFID & IOT 2015 17 September 2015 863
กิจกรรมอบรมหลักสูตร ERP for Manager จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 September 2015 527
58WMS ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท เคล็ดไทย จำกัด 02 September 2015 616
iTAP จาก สวทช. และสมาคม RFID เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ เพื่อคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และแผนในการทำงานร่วมกัน กับสำนักโลจิสติกส์ ในอนาคต 31 August 2015 369
สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกิจกรรม KM กพร. ปี 2558 28 August 2015 471
บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ แนวทางปฏิบัติ และการสนับสนุนจากภาครัฐ" 28 August 2015 475
ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" 28 August 2015 364
งาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" 27 August 2015 1121
สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกิจกรรมงานด้านโลจิสติกส์งาน Intelligent Warehouse 2015 ที่ศูนยแสดงสินค้า Impack กรุงเทพฯ โดยมี รปอ อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เป็นผู้เปิดงาน ในงานสำนักโลจิสติกส์ ยังได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ และในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ในเวลา 14.00-16.00 น. จะมีก 26 August 2015 573
58wms ติดตามตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท ส. ร่วมไทย จำกัด 21 August 2015 622
ตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท ส. ร่วมไทย จำกัด 21 August 2015 464
มอบเอกสารการเรียนรู้สำนักโลจิสติกส์ในโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 August 2015 342
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสานสัมพันธ์ปริญาตรี โท เอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 August 2015 594
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรพิเศษในกิจกรรมเปิด "Logistics Academy" 20 August 2015 570
58wms ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท Wise Enterprise จำกัด 19 August 2015 401
ติดตามตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท Wise Enterprise จำกัด 19 August 2015 656

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก