Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Display # 
Title Created Date Hits
59SLC เปิดรับสมัครสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับเฉพาะทาง (Supply Chain Logistics Specialist: SCLS) 25 January 2016 1922
59LPI สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกรในการแนะนำแผนงานการพัฒนาประจำปี 2559 25 January 2016 548
59LSM เริ่มอบรมหลักสูตร 59LSM-FLSC-M1 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 16 January 2016 531
ส.ค.ส. 2559 จากเราชาวกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 10 January 2016 490
สวัสดีปีใหม่ปี 2559 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุน และลดเวลาร่วมกัน 09 January 2016 336
59ERP ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล ปี 2559 24 December 2015 1143
59LSP ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร ปี 2559 24 December 2015 1197
59ZAI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปี 2559 24 December 2015 1191
อบรมเพื่อการใช้งานระบบ e-training สำหรับสำนักโลจิสติกส์ 01 December 2015 470
งาน “IoT Week 2015” 24 November 2015 705
58ERP ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ ERP บริษัท วัสดุภัณท์คอนกรีต จำกัด นครปฐม 21 November 2015 367
58WMS ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม 12 November 2015 872
ร่วมบรรยายพิเศษเฉพาะทางในหัวข้อเรื่อง "ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโลจิสติกส์" 09 November 2015 818
กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการในเรื่อง “Internet of Thing” ที่ประเทศเกาหลีใต้ 29 October 2015 400
กิจกรรมประชุมเสวนากลุ่ม Smart Farm ในเรื่อง “Internet of Thing และทิศทางธุรกิจการเกษตรไทย” 20 October 2015 529
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! 20 October 2015 718
กิจกรรมการสัมมนาสร้างเครือข่าย Go Together: Win-Win Collaboration 2015 20 October 2015 577
58WMS ติดตามการส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม 16 October 2015 832
58WMS ติดตามการให้คำปรึกษาส่งเสริมการใช้ระบบ DRP,WMS บริษัท พีเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด 15 October 2015 672
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจการเกษตรไทย กับการก้าวสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก” 14 October 2015 438
58LPI ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท IRPC จำกัด มหาชน 13 October 2015 512
58ERP ติดตามการให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) บริษัท วัสดุภัณท์คอนกรีต จำกัด 12 October 2015 543
สำนักโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในงานด้านโลจิสติกส์และชัพพลายเชนในหัวข้อเรื่อง SCOR Model 09 October 2015 434
25บ่าย-หัวข้อสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 08 October 2015 539
58TBH ติดตามตรวจสอบการทำงานโครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ที่ ชลบุรี 28 September 2015 491
กิจกรรมให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมในงาน Thailand Industry EXPO 2015 27 September 2015 322
ขอเชิญร่วมสัมมนาด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ในงาน "Thailand Industry Expo 2015 ซื้อของไทย ใช้ของดี" 27 September 2015 2205
สัมมนาสำนักโลจิสติกส์ ในงาน "Thailand Industry Expo 2015 ซื้อของไทย ใช้ของดี" 23 September 2015 1027
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Open ERP โดยใช้โปรแกรม ODOO 23 September 2015 654
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกับสมาคม RFID จัดกิจกรรมออกบูธในงาน RFID & IOT 2015 17 September 2015 786
กิจกรรมอบรมหลักสูตร ERP for Manager จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15 September 2015 453
58WMS ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท เคล็ดไทย จำกัด 02 September 2015 544
iTAP จาก สวทช. และสมาคม RFID เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ เพื่อคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และแผนในการทำงานร่วมกัน กับสำนักโลจิสติกส์ ในอนาคต 31 August 2015 325
สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกิจกรรม KM กพร. ปี 2558 28 August 2015 420
บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ แนวทางปฏิบัติ และการสนับสนุนจากภาครัฐ" 28 August 2015 424
ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" 28 August 2015 312
งาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" 27 August 2015 1030
สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกิจกรรมงานด้านโลจิสติกส์งาน Intelligent Warehouse 2015 ที่ศูนยแสดงสินค้า Impack กรุงเทพฯ โดยมี รปอ อุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เป็นผู้เปิดงาน ในงานสำนักโลจิสติกส์ ยังได้ร่วมกิจกรรมออกบูธ และในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ในเวลา 14.00-16.00 น. จะมีก 26 August 2015 490
58wms ติดตามตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท ส. ร่วมไทย จำกัด 21 August 2015 554
ตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท ส. ร่วมไทย จำกัด 21 August 2015 399
มอบเอกสารการเรียนรู้สำนักโลจิสติกส์ในโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 August 2015 302
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสานสัมพันธ์ปริญาตรี โท เอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 August 2015 520
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติและวิทยากรพิเศษในกิจกรรมเปิด "Logistics Academy" 20 August 2015 515
58wms ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท Wise Enterprise จำกัด 19 August 2015 348
ติดตามตรวจสอบการติดตั้งระบบ WMS ที่บริษัท Wise Enterprise จำกัด 19 August 2015 551
59ZAI ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม จังหวัดกระบี่ 06 August 2015 659
ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท สหกรรณ์ชาวสวนปาล์ม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 06 August 2015 345
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน ประชุม "Key Strategies Logistics & Supply Chain in AEC" 06 August 2015 623
59ZAI ติดตามการให้คำปรึกษาที่ บริษัท กระบี่ปาล์มออยซิตี้ จำกัด จังหวัดกระบี่ 05 August 2015 491
ติดตามการให้คำปรึกษาในโครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 05 August 2015 382

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก