Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Display # 
Title Created Date Hits
59RFI ติดตาม ระบบ RFID เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บจก. ไทยสพิริท 01 July 2016 582
(เลื่อนวันประกาศผล 1 สิงหาคม) เชิญประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” 30 June 2016 1373
59LSM อบรมหลักสูตร เตรียมสอบ CPIM Module 1: Certified in Production and Inventory Management 2559 25 June 2016 400
59WMS กิจกรรมแนะนำผู้ประกอบการ software ที่ให้บริการระบบ DRP, WMS 24 June 2016 354
59wms สัมมนาการนำเสนอระบบจัดการคลังสินค้า WMS และระบบการกระจายสินค้า DRP จากผู้ให้บริการ SW 24 June 2016 977
59WMS ดำเนินกิจกรรมอบรมสร้างผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบ DRP, WMS 21 June 2016 366
59LSM ร่วมกิจกรรมสร้างนักจัดการ สร้างนักจัดการ Module 7 Strategic Procurement and Supplier Relationship Management การจัดซื้อและบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 18 June 2016 376
59ERP เยี่ยมชมการจัดการระบบ ERP และการบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ บริษัทครัวการบินไทย 13 June 2016 733
59LSM ร่วมกิจกรรมสร้างนักจัดการ สร้างนักจัดการ Module 3 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 04 June 2016 398
59RFI ติดตามระบบ RFID บริษัท Acentech-Thailand 03 June 2016 648
59ERP กิจกรรมแนะนำผู้ประกอบการ software ที่ให้บริการระบบ ERP 02 June 2016 257
59LSM เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...เชิญท่านผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ" ปี 2559 31 May 2016 4796
59WMS ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 22 May 2016 1201
59TRA ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการติดตามสอบกลับ (Traceability) 16 May 2016 480
59LSP เลื่อนวันเป็น 13 พค. สัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในงาน Logistics Service Provider 13 May 2016 589
โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก 29 April 2016 326
59WMS อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 28 April 2016 343
59WMS อบรมหลักสูตรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 27 April 2016 665
59ERP ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบเน้น ERP 23 April 2016 684
เปิดรับสมัคร..Organizer เพื่อคัดเลือกให้ดำเนินการจัดงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 22 April 2016 1041
59LPI01 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์...ปัจจัยสู่ความสำเร็จ" 21 April 2016 3157
59BES เชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 5 เมษายน 2559 05 April 2016 1978
59TRA เชิญเข้าร่วมสัมมนา "ติดอาวุธธุรกิจคุณด้วย Traceability" 31 March 2016 1069
รับจำนวนจำกัด!!โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม (BCM) 31 March 2016 1131
59TBH ขอเชิญผู้ประกอบการภาคบริการขนส่งเข้าร่วมโครงการ Backhauling ปี2559 31 March 2016 669
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการ โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก 28 March 2016 1026
59TBH ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา แนะนำระบบบริหารรถเที่ยวกลับ (BMS) และระบบบริหารจัดการรถขนส่ง (TMS) 28 March 2016 704
59 LSP โครงการสัมมนาการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 28 March 2016 948
59LSP ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนะนำ โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร 25 March 2016 2390
สัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการใช้ระบบ Backhauling 21 March 2016 464
59TBH ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาแนะนำ โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 18 March 2016 2343
สัมมนาเปิดโครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS 59 16 March 2016 625
59WMS ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาแนะนำโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 16 March 2016 2204
59LSM ร่วมกิจกรรมสร้างนักจัดการ Module 1 Strategic Supply Chain and Logistics Management ที่ ขอนแก่น 12 March 2016 937
59LPI ร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "แนะนำสำนักโลจิสติกส์" 06 March 2016 399
59LSM กิจกรรมบรรยาย "แนะนำสำนักโลจิสติกส์" ในหลักสูตรสร้างนักจัดการฯ 05 March 2016 704
กิจกรรมบรรยาย "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานชัพพลายเชนและโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" ในงาน Thailand Industrial Fair 2016 & Food Pack Asia 2016 04 March 2016 500
59TBH การประชุมผู้เชี่ยวชาญทีมที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 04 March 2016 712
Download เอกสารงาน Thailand Industrial Fair 2016 & Food Pack Asia 2016 การบรรยายหัวข้อ " เครื่องมือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม" 03 March 2016 451
59ERP สรุปกิจกรรม "สัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)" 03 March 2016 664
59ERP ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาแนะนำ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล 02 March 2016 2108
59LSM-FLSC-M1 อบรมครั้งที่ 2 เชียงใหม่ Module 1 Strategic Supply Chain and Logistics Management 26 February 2016 2533
59LSP Focus Group โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร 25 February 2016 687
59DRP,WMS focus group โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ 24 February 2016 814
59ERP Focus Group โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการบูรณาการข้อมูล เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ปี2559 23 February 2016 844
โรงงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 18 February 2016 1057
59BES ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เชิญศึกษาดูงาน สำหรับสถานประกอบการผู้สนใจสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 16 February 2016 1349
59WSC โครงการ Wokshop สัญจรพารวย ด้วย SMART LOGISTICS ปี 2559 11 February 2016 742
59TBH ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ปี 2559 08 February 2016 1542
59LSM เริ่มอบรมหลักสูตร Module 2 Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า) 06 February 2016 1082

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก