Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สรุปผลกิจกรรมแนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ที่ห้องประชุมทองคำ ชั้น1 กพร. ได้มีการจัดกิจกรรม แนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 47 คน ดำเนินการโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP). สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

------------------------------------------------------

 

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / วรรณวิสา แพหิรัญ ...ข่าว

อนุรัตน์ เกิดวิชัย ...ภาพ

 


กล่าวต้อนรับโดย นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

การบรรยายในช่วงแรก เป็นการบรรยายในหัวข้อ "สถานะภาพและทิศทางการส่งเสริมกลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" โดย นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

การบรรยายในช่วงที่สอง เป็นการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดย ดร.สุทธิรัตน์ รัตนพันธ์ ITAP-สวทช.

 

 

การบรรยายในช่วงที่สาม เป็นการบรรยายในหัวข้อ "แชร์ประสบการสถานประกอบการที่เคยร่วมโครงการกับ ITAP"

โดย อ.ธวัชชัย ประนอมมิตร

 

กล่าวปิดกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับผู้บรรยาย โดย นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก