Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนา เรื่อง “รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยมี ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในงาน ดร. จุลพงษ์ ได้แถลงว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยที่จะได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะ ในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบาย THAILAND 4.0 และเป็นการเร่งการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในเชิงรุกสู่ INDUSTRY 4.0 อีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล  โดยรางวัลประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่

1)   ประเภทการเพิ่มผลผลิต

2)   ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3)   ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

4)   ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

5)   ประเภทการจัดการพลังงาน

6)   ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

7)   ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

งานดังกล่าวมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วม จำนวน 120 คน สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 02 202 3646 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก