Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์ ในอดีต

Display # 
Title Created Date Hits
สนธยา พึ่งสุข กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 31 January 2017 1264
วัฒนา เพิ่มพูลทวีทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 30 November 2016 1896
ชนิตา วงศ์อภัย (ย้ายไปเป็นอาจารย์) 20 April 2016 1773
อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (ย้ายไปเป็นรองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 30 November 2015 4341
อรอุมา ซื่อสัตย์ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 07 August 2015 569
วีรวัตน์ เติมสันติกุล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 565
สุกรี วงศ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (เกษียณราชการ ปี 2557) 30 September 2014 2217
สุภัทร คำศิริ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1304
อนวัชชา อินทรสอาด (ลาออกย้ายไปบรรจุราชการสุโขทัย) 24 March 2013 874
ชินพงศ์ ก้องเมธีกุลรัตน์ เกษียณปี 2559 24 March 2013 1392
นายมนตรี ธรรมาภิรมย์ (เกษียณราชการ ปี 2557) 24 March 2013 1908
ธีรวัฒน์ ทองรักษ์ (ย้ายไปเขต สุราษฎร์ธานี) 24 March 2013 3771

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก