Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์ ในอดีต

Display # 
Title Created Date Hits
สนธยา พึ่งสุข กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 31 January 2017 1637
วัฒนา เพิ่มพูลทวีทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 30 November 2016 2309
ชนิตา วงศ์อภัย (ย้ายไปเป็นอาจารย์) 20 April 2016 2185
อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (ย้ายไปเป็นรองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 30 November 2015 42863
อรอุมา ซื่อสัตย์ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 07 August 2015 871
วีรวัตน์ เติมสันติกุล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 890
สุกรี วงศ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (เกษียณราชการ ปี 2557) 30 September 2014 36263
สุภัทร คำศิริ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1651
อนวัชชา อินทรสอาด (ลาออกย้ายไปบรรจุราชการสุโขทัย) 24 March 2013 1082
ชินพงศ์ ก้องเมธีกุลรัตน์ เกษียณปี 2559 24 March 2013 1796
นายมนตรี ธรรมาภิรมย์ (เกษียณราชการ ปี 2557) 24 March 2013 38166
ธีรวัฒน์ ทองรักษ์ (ย้ายไปเขต สุราษฎร์ธานี) 24 March 2013 44849

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก