Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Display # 
Title Created Date Hits
ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ขอนแก่น เรื่อง "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 18 January 2018 234
เยี่ยมชม โตโยต้าธุรกิจ ชุมชนพัฒน์ กาญจนบุรี และศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) สุพรรณบุรี 26 December 2017 326
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เชียงใหม่ "สินค้า มผช. ไทยก้าวไกลสู่ AEC" 21 December 2017 368
กองโลจิสติกส์จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 December 2017 333
กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจง“แนวทางการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” 19 December 2017 1259
กองโลจิสติกส์เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางพัฒนา บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน 08 December 2017 224
ร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0" 07 November 2017 830
ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก" รุ่นที่ 5 01 September 2017 843
อบรมหัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการบริหารและจัดการคลังสินค้า" 27 August 2017 1174
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ERP ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 25 August 2017 828
สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ WMS ปี 2560 ในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 24 August 2017 756
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งปี “ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2017 ” 24 August 2017 4372
อบรมเรื่อง Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย "Big Data" 23 August 2017 507
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา “การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0” 18 August 2017 1820
สัมมนาเรื่อง e-Government Forum : Digitize Thailand Shaping Future Government 17 August 2017 272
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 10 August 2017 898
สัมภาษณ์ บริษัท ท๊อปโกลด์โปรดักส์แอนด์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 09 August 2017 267
สัมภาษณ์บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด 08 August 2017 273
อบรม หลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “The Supply Chain Operation Reference Model” (SCOR Model) 06 August 2017 283
60LSM แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ปี 2560 06 August 2017 5977
อบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Module APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) 30 July 2017 688
กิจกรรมการแข่งขันโปรเจ็คเพื่อจบการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กับคณะอาจารย์นักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 29 July 2017 526
60wms สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานจัดการคลังสินค้า (WMS) 27 July 2017 1167
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในงานเตรียมความพร้อมการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานคลังสินค้า (WMS) 27 July 2017 519
อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 July 2017 400
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา IEO Forum 2017 Industry Roadmap จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 24 July 2017 398
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการปี 2560 ที่จังหวัดชลบุรี 20 July 2017 373
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อเตรียมความพร้อมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) 16 July 2017 224
ขยายเวลารับสมัครถึง 14 ก.ค 2560 ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2560 14 July 2017 2835
เสวนาในหัวข้อ “Connectivity & Value Creation in logistics 4.0” 07 July 2017 221
อบรมการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module Logistics Cost Analysis 01 July 2017 280
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้online ผ่านระบบ e-Learning "Supply Chain Logistics Contest"ครั้งที่ 2 26 June 2017 1137
เข้าติดตามการให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท พูลผล จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 20 June 2017 2217
60LPI อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม” 20 June 2017 2045
เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP ที่ บริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 19 June 2017 628
กิจกรรมการอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.3 Global Logistics and Supply Chain Management" 18 June 2017 1143
อบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.2 Sustainable Supply Chain Management" 11 June 2017 1071
สำนักโลจิสติกส์ มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 09 June 2017 571
กิจกรรมอบรม "การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นสูง Advanced Logistics and Supply Chain Management Module 2.1 Supply Chain Risk Management" 04 June 2017 796
ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม ปี 2560 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ 31 May 2017 1342
สัมมนา นวัตกรรมเชิงพานิชย์ สู่ตลาดการค้าโลก 30 May 2017 927
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เพชร 999 จำกัด จังหวัดชลบุรี 26 May 2017 1171
60wms เข้าติดตามการกำกับดูแลให้คำแนะที่ บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี 25 May 2017 820
60wms สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน WMS แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 22 May 2017 2247
60WMS สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS 22 May 2017 1601
60ERP สัมมนาแนะนำระบบ software ด้าน ERP แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี 2560 19 May 2017 280
60ERP สัมมนาเรื่อง การนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ ERP 19 May 2017 1334
60ERP ติดตามการกำกับดูแลและให้คำแนะ ที่ บริษัท ไรต์เอก จำกัด จังหวัดนนทบุรี 18 May 2017 274
ด่วน เชิญชวนทดสอบ "ออนไลน์ E-Learning Supply Chain Logistics Contest ครั้งที่ 1" 15 May 2017 1411
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 28 April 2017 1695

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก