Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ การเขียนสกู๊ปข่าว

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

ข่าว (News) คือ ข้อเท็จจริงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าหรือรายงานให้คนอื่นทราบ

สกู๊ป (Scoop) แปลว่า รายงานที่หนังสือพิมพ์นำเสนอก่อนฉบับอื่น

ขั้นตอนการเขียนสกู๊ปข่าว ประกอบด้วย

1. ต้องกำหนดประเด็นข่าว การคิดประเด็นของสกู๊ปข่าว จะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจ

2. เริ่มตั้งหัวข้อสกู๊ปข่าว กำหนดจุดประสงค์ เลือกโจทย์ กำหนดโครงเรื่องตามเป้าหมาย กำหนดพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวจุดประสงค์ต้องการบอกผู้อ่านว่า ต้องการให้อ่านอะไร มีความสำคัญแค่ไหน และน่าสนใจเพียงใด การพาดหัวข่าวที่ดีต้องสามารถสรุปได้ทั้งหมด 

3. วางแผนการทำงาน กำหนดแผน ทีมงาน ข้อมูล และงบประมาณ ประชุมวางแผน สรุปข้อมูลที่จะต้องใช้ในข่าวเช่น ข้อมูลอ้างอิง แหล่งที่มา คนที่จะไปทำการสัมภาษณ์ และภาพถ่ายประกอบ กำหนดแนวทางการเขียน แนวทางการทำงาน ดูว่ามีข้อมูลอะไร และยังไม่มีข้อมูลอะไร ต้องไปหาจากที่ไหน ใครจะไปทำในเรื่องไหน

4. เก็บข้อมูลในพื้นที่และสัมภาษณ์บุคคล เริ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อตอบคำถาม และหาข้อมูลที่ยังขาด เรียงลำดับข้อมูลตามการโครงเรื่องที่กำหนด กำหนดบุคคลที่สัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น คนต้นเรื่อง ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย กำกับดูแล และผู้ที่ปฏิบัติโดยตรง และผู้ได้รับผลกระทบ สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

5. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ เมื่อรวบรวมข้อมูลและบทสัมภาษณ์ซึ่งมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้ออ้างอิงมาแล้ว ก็เริ่มเรียงเรื่องเริ่มจากไหนก็ได้ แต่หากให้มีความน่าสนใจต้องเริ่มจากความรู้สึกใกล้ตัว ด้วยตัวละครใกล้ชิดกับผู้อ่านที่ได้รับผลหนักๆ จากนั้นนำไปสู่ภาพรวมของการให้บริการ แล้วก็ไปสู่การอธิบายในเชิงทฤษฎี แล้วต่อด้วยวิธีแก้ไข ของผู้บริหาร จบด้วยอนาคตของผู้รับผลกระทบว่าเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรดีหรือเสีย

6. การสรุปเนื้อหา ต้องบอกตัวเราและคนดูข่าวว่าเนื้อหานั้น ตอบคำถามที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร จากนั้นก็เขียนสกู๊ปเล่าเรื่อง จะเปิดหัวอย่างไรก็ได้ ภาษาที่ใช้ในการเขียนสกู๊ปข่าวที่จริงไม่มีกติกาชัดเจน จะเป็นภาษาเขียนที่ไม่ทางการมากเท่ากับการเขียนข่าว เพราะสกู๊ปเป็นการเรื่องเล่า ที่มีสำนวนมีความเห็นของคนเขียน บางครั้งบางเรื่องก็ใช้ภาษาพูดได้แต่เป็นภาษาพูดที่ค่อนทางสุภาพ เป็นทางการพอสมควร ไม่ใช่ภาษาพูดแบบที่พวกดีเจใช้กันตามสถานีวิทยุ การนำเสนอเรื่องเนื้อหาสกู๊ปข่าวมักจะขึ้นต้นไม่อ้อมค้อมเช่น ขึ้นต้นด้วยคำถาม เหตุการณ์ หรือบุคคล ต้องเป็นเรื่องจริง มีแหล่งอ้างอิงเช่น บุคคล หนังสือ หรือเป็นสิ่งที่ผู้เขียนประสบมาด้วยตัวเอง

 

 

ตัวอย่างสกู๊ป เรื่องน่ารู้คู่ทะเบียนราษฎร์

1. ต้องกำหนดประเด็นข่าวให้ง่ายที่คนดูจะเข้าใจ เริ่มตั้งโจทย์เช่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดีอย่างไร? สำนักทะเบียนท้องถิ่นมีการบริการต่างจากที่อื่นตรงไหน ? มีอะไรที่ให้บริการในทะเบียนท้องถิ่น ? คนภายนอกคิดอย่างไรกับการบริการของทะเบียนท้องถิ่น ? รางวัลที่ได้รับของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นได้มาเพราะอะไร ? เป็นต้น (สามารถทำสกู๊ปได้หลายเรื่องหลายตอน) การคิดประเด็นของสกู๊ปข่าวจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจ

2. เริ่มตั้งหัวข้อสกู๊ปข่าว กำหนดจุดประสงค์ เลือกโจทย์ กำหนดโครงเรื่องตามเป้าหมาย กำหนดพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวจุดประสงค์ต้องการบอกผู้อ่านว่า ต้องการให้อ่านอะไร มีความสำคัญแค่ไหน และน่าสนใจเพียงใด การพาดหัวข่าวที่ดีต้องสามารถสรุปได้ทั้งหมด 

ตัวอย่างหัวข้อ เรื่องน่ารู้คู่ทะเบียนราษฎร์ นำมาจาก 3 คำถามคือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล... ดีอย่างไร ? มีอะไรที่ให้บริการในทะเบียนท้องถิ่น ? การบริการต่างจากที่อื่นตรงไหน ?

3. วางแผนการทำงาน กำหนดแผน ทีมงาน ข้อมูล และงบประมาณ ประชุมวางแผน สรุปข้อมูลที่จะต้องใช้ในข่าวเช่น ข้อมูลอ้างอิง แหล่งที่มา คนที่จะไปทำการสัมภาษณ์ และภาพถ่ายประกอบ กำหนดแนวทางการเขียน แนวทางการทำงาน ดูว่ามีข้อมูลอะไร และยังไม่มีข้อมูลอะไร ต้องไปหาจากที่ไหน ใครจะไปทำในเรื่องไหน สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

4. เก็บข้อมูลในพื้นที่และสัมภาษณ์บุคคล เริ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อตอบคำถาม และหาข้อมูลที่ยังขาด เรียงลำดับข้อมูลตามการโครงเรื่องที่กำหนด กำหนดบุคคลที่สัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้รู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น

กลุ่มแรกผู้ที่เกี่ยวข้องระดับนโยบาย เช่น หัวหน้าหน่วยงาน สำนักทะเบียนท้องถิ่น แหล่งข่าวนี้จะให้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงในระดับนโยบาย เพราะเป็นผู้ให้บริการ และนักบริหาร

กลุ่มที่สองผู้ที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่ในงานด้านต่างๆ แหล่งข่าวนี้จะให้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติงานเพราะเป็นผู้ให้บริการ

กลุ่มที่สามผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น อำเภอ จังหวัด ท้องถิ่น เป็นต้น จะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีคิดการตัดสินใจ ผลประโยชน์ด้านตำแหน่ง จึงเป็นข้อมูลในหมวดความคิดเห็น ทั้งที่ตัวบุคคลนั้นมีศักยภาพของนักบริหารการเงินการคลังที่เก่งในด้านวิชาการมาก่อน

กลุ่มที่สี่ผู้ใช้บริการ เช่น ประชาชนผู้มาใช้บริการ บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะได้ข้อมูลความคิดเห็น ความรู้สึก มีอารมณ์ มีความเกี่ยวข้องสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

5. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้ เมื่อรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ได้ข้อมูล ซึ่งมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้ออ้างอิงมาแล้ว ก็เริ่มเรียงเรื่องจะเริ่มจากไหนก็ได้ แต่หากให้มีความน่าสนใจต้องเริ่มจากความรู้สึกใกล้ตัว ด้วยตัวละครใกล้ชิดกับผู้อ่านที่ได้รับผลหนักๆ เช่น ประชาชนชาววารินว่าได้รับผลกระทบอย่างไร จากนั้นนำไปสู่ภาพรวมของการให้บริการคือ ให้ผู้ปฏิบัติงานบอกว่าทำอะไรในการให้บริการ แล้วก็ไปสู่การอธิบายในเชิงทฤษฎีเรื่องนโยบายการบริการที่ดี  จากหัวหน้างาน ไปต่อที่หนทางการแก้ไข ให้หน่วยงานกำกับหรือผู้บริหารระดับสูงพูดนโยบาย แล้วต่อด้วยวิธีแก้ไข ของผู้บริหาร จบด้วยอนาคตของประชาชนผู้รับบริการว่าจะได้อะไร สรุปปิดเรื่องว่าการใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นอย่างไร จะส่งผลกระทบอะไร ดีหรือเสีย

 

---------------------------------------------

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

Attachments:
Download this file (การเขียนสกู๊ปข่าว.pdf)การเขียนสกู๊ปข่าว.pdf[การเขียนสกู๊ปข่าว]เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ admin 112 Kb

Add comment


Security code
Refresh

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

Logistics YouTube

ข่าวประชาสัมพันธ์

Logistics Fanpage

ข้อมูลบริการ

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก